Followers

Sunday, 30 September 2012

SOALAN PERCUBAAN  SATU SYARIAH 1 2012


Bahagian 1 : Fikah
Jawab tiga soalan sahaja.

1
a)
 Berdasarkan contoh ,terangkan konsep syarikat imlak dari segi
 pengertian ,hukum dan jenis -jenisnya  .

                                                                                     [10 m]
b)
Berdasarkan pendapat ulamak,jelaskan hukum operasi syarikat
 takmin atau syarikat yang menawarkan perlindungan :
                                                                                     [10 m]
2
a)
 Bersarkan dalil dan contoh , terangkan  jenis nazar yang terdapat 
 dalam syariat Islam.

                                                                                     [10m ]
b)
 Bincangkan kifarat yamin yang dikenakan kepada orang yang 
tidak laksanakan
 sumpah dalam nazarnya itu.

                                                                                    [10m ]
3
a)
Jelaskan konsep mahar dalam perkahwinan Islam


                                                                                    [ 8m ]

b)
Jelaskan pendapat ulamak tentang kedudukan hantaran selepas 
berlaku perkara 
yang tidak  diingini seperti putus tunang.


                                                                                                 [ 12m ]
4
a)
 Jelaskan konsep diat dari segi pengertian,contoh ,dalil dan hikmahnya.
                                                                                            [ 12 m]
Dengan berdasarkan contoh,jelaskan jenis-jenis kesalahan yang dikenakan 
hukuman diat ?                                
                                                                                             [8m ]
Terangkan konsep liwat dan sehak dari segi pengertian,dalil, dan
 hukumannya
                                                                                              [ 8m ]
Jelaskan faktor yang menyumbangkan kepada berlakunya jenayah
 di atas dalam
 masyarakat Islam kebelakangan ini.
                                                                                            [ 12m ]
Terangkan pengertian waris asabah dan  lima orang waris asabah dan
 contoh kes pusaka yang melibatkan  waris  asabah ini. 

                                                                                        [ 12m ]
Huraikan pembahagian harta untuk waris-waris peninggalan si mati bagi 
yang berikut :                                                                                                             
(i) Seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan suami,
 ibu,bapa,seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki.
                                                                                      [ 4m ]

(ii) Seorang meninggal dunia dan meinggalkan isteri,ibu,bapa,seorang
 anak lelaki dan seorang anak perempuan                      [4m]

            Bahagian 2 : Usul Fikah
Jawab dua soalan sahaja.

7

a) Jelaskan pengertian al-mahkum alaih serta syarat-syarat 
sah taklif
 [6 m]

b) Jelaskan konsep ahliyyah dari segi pengertian,bahagian
 dan halangannya


                                                                   [ 14m]8

Dalam menerangkan hukum,ada ayat-ayat al-Quran 
yang bersifat qati-e  al-dalalah dan ada yang bersifat
 zanni al-dalalah.Dengan memberikan contoh
           
a) huraikan maksud qati-e  al-dalalah dan zanni al-dalalah


                                                                 


b) huraikan cara-cara bagaimana al-quran menerangkan
 hukum


                                                                        [ 12m ]
9

a) Dengan memberikan contoh,jelaskan pengertian al-Sunnah
 dan bahagian-bahagianya dengan terperinci.


                                                                      [ 12m ]


b) Jelaskan pengertian hadis ahad dan Syarat-syarat menerima 
hadis Ahad di kalangan imam mazhab fikah:


                                                                   [ 8m ]
10

a) Jelaskan dengan kaedah al-Umur bimaqasidiha dari  
segi pengertian, dalil,dan contoh.


                                                                    [8 m]


b) dengan memberikan contoh-contoh,huraikan kaedah-kaedah
 yang terbit daripada kaedah al-umur bimaasidiha.   


                                                                                                                                                                  [12 m ]


SOALAN TAMAT

                                                                                                  
                                                                                                                                                           
No comments:

Post a Comment